Новости - Палацо Отель Солнечный берег Болгария - Отдых на море

BG16RFOP002-2.089

 

ИНТЕНСО ООД

На 12.10.2021 г. ИНТЕНСО ООД стартира изпълнението на проект за преодоляване липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID – 19. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Цел на процедурата : осигуряване на оперативен капитал на българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати : Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв за 2019 г., необходима за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Договор за БФП №: BG16RFOP002-2.089-1717-C01
Проектът се реализира в рамките на 3 месеца в периода 12.10.2021г. — 12.01.2022г.
Обща стойност на проекта : 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв.
европейско (100%) и 0.00 лв. национално съфинансиране (0%).